СУРГАЛТ

ISO стандартын менежер бэлтгэх 3 сарын хөтөлбөр 

Сургалтын давуу талууд

Иж бүрэн сургалтын материал

Сургалтын бүх модулиудад хамаарах сургалтын материал, дасгал ажлууд, баримтжуулсан мэдээллийн загварууд, загвар чанарын гарын авлага.

3 стандартын дотоод аудитор

ISO9001 Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO45001, Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо, ISO14001 Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны дотоод аудитор болно.

Туршлага судлах аялал

Сонгогдсон байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцах ба менежментийн тогтолцооны сайн туршлагуудаас суралцаж өөрийн байгууллагадаа хэрэгжүүлэх боломжтой.

Гэрчилгээ

Нэгдсэн менежментийн тогтолцооны менежерийн гэрчилгээ олгогдоно.

Ажилд зуучлах

Амжилттай төгсөгч ISO менежерийн ажлын байранд зуучлах боломжтой.

ISO9001:2015

Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартын шаардлагууд, хэрэгжүүлэлт.

ISO45001:2018

ХЭМАБ менежментийн тогтолцооны стандартын шаардлагууд, хэрэгжүүлэлт, ISO31010:2020 эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалууд.

ISO14001:2015

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны стандартын шаардлагууд, хэрэгжүүлэлт, туршлага судлах аялал.

ISO19011:2020

Менежментийн тогтолцооны аудитор туршлага судлах аялал, шалгалт, гэрчилгээ олголт.

Сургалтын бүргэл

Та сургалтанд бүртгүүлэхийн тулд доорх мэдээллүүдийг бүрэн оруулна уу. 

    Та бүртгэлийн маягтыг бөглөөд доорх дансанд төлбөрөө шилжүүлснээр сургалтанд хамрагдах боломжтой болно. 

    Төлбөр хүлээн авагч: Үйлчилгээний төгөлдөршлийн институт

    Банк: Хаан банк

    Дансны дугаар: 5131510846

    Утас: 9904-3018, 8016-5408