ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Сургалт

ISO стандартын сургалт, 6 сигма сургалт, Чанарын хэрэслүүд сургалт, Хүний нөөцийн ажилтан бэлтгэх сургалт

Зөвлөх үйлчилгээ

ISO стандартууд хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ, Хэрэглэгчийн замын зураглал боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ, Үйлчилгээний стандартын сургалт

Аутсорсинг

Хамтарсан дотоод аудит, Хөндлөнгийн аудит, Дотоод хяналт шалгалт, Менежментийн тогтолцооны стандартын зөрүүгийн шинжилгээ

Service excellence award

Жил бүр үйлчилгээний шилдэг шагналыг аль салбарт ажиллаж байгаагаас үл хамааран тодорхой төрөлд харилцагчийн үйлчилгээгээр өндөр түвшинд хүрсэн, манлайлагч байгууллага, хувь хүмүүст гардуулдаг.

Үйлчилгээнүүд

ХАМТАРСАН ДОТООД АУДИТ

ISO стандарт хэрэгжүүлэгч байгууллага, эсвэл хэрэгжүүлэхээр зорьж буй бол дотоод аудитыг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлээрэй. Хамтарсан дотоод аудит нь байгууллагын менежментийн тогтолцоонд бүхэлд нь аудит явуулж нотолгоонд үндэслэсэн үр дүнг илрүүлж,

КЛАСТЕРИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨСӨЛ

ЗАРДЛЫНХАА 50 ХУВИЙГ ХЭМНЭЭРЭЙ. ISO9001:2015 чанарын менежментийн стандарт хэрэгжүүлэх төсөлд 15 аж ахуй нэгжийг бүртгэнэ. Кластерийн зөвлөх үйлчилгээний төсөл”-д хөнгөлөлттэй үнээр хамрагдах байгууллагыг урьж байна.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ГОМДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах нь олон байгууллагуудын хувьд чухал асуудал ба энэхүү бэрхшээлийг даван туулах нэг арга бол хэрэглэгчид тулгарсан саад бэрхшээл, асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэх явдал

Гишүүнээр элсэх

Та гишүүнээр элсэхийг хүсвэл имэйл хаягт хүсэлтээ илгээнэ үү.