ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Олон улсын үйлчилгээний стандартыг монгол улсдаа төгөлдөршүүлэн олон улсад алдаршуулах гүүр нь байна.  

СУРГАЛТ

ISO10002:2018 ГОМДЛЫГ ХЭРХЭН УДИРДАХ ВЭ?

Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр түвшинд байлгах нь байгууллагуудын хувьд чухал ...

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ОРЛОХ СУРГАЛТ

Сургалтанд хамрагдсанаар хэрхэн ажлын үр дүнгээ бодитоор сайжруулах, оновчтой төлөвлөж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, бодид нөхцөл ...

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГААНЫ СУРГАЛТ

Бүх төрлийн үйл ажиллагааг эрхэлдэг байгууллагад тохирсон хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн ..

ISO СТАНДАРТЫН МЕНЕЖЕР БЭЛТГЭХ 3 САРЫН ХӨТӨЛБӨР

Хэрхэн ажлын үр дүнгээ бодитоор сайжруулах, оновчтой төлөвлөж

БҮРТГҮҮЛЭХ

Олон улсын стандарт болон бусад хэрэгтэй мэдлэг, мэдээлэл и-мэйл хаягаараа тогтмол авч байхаар бүртгүүлэх.