БИДНИЙ ТУХАЙ

Дэлхий дахины хурдацтай хөгжил нь хэрэглэгчийн зан төлөв болон хүлээлтийг эрс өөрчилж байна. Иймээс үйлчилгээ эрхлэгч байгууллагууд хэрэглэгчийн хүлээлтээс давсан үйлчилгээг үзүүлэхийг эрмэлзэх болжээ. 

Олон улсын үйлчилгээний төгөлдөршлийн институт нь Үйлчилгээний стандарт болон ISO стандартуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх, сайжруулахад байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх, алдаршуулах зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан гишүүддээ үйлчилдэг байгууллага юм. 

Бидний санал болгож буй үйлчилгээ

СУРГАЛТ

БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛСАН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АУТСОРСИНГ

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨГӨЛДӨРШЛИЙН АВАРДС